Jdi na obsah Jdi na menu
 


UČIVO PRO NEMOCNÉ

9.2. SL str. 44, 45, písanka do str. 7 + opis a přepis slov., vět ze slabikáře. AJ - trénujte s dětmi slovíčka (členy rodiny, barvy, hračky, školní potřeby, čísla...

7.2. CJ Sl str. 42,43  Písanka3 do str. 4, Prkouka str. 40, trénujeme opisy a přepisy do sešitu (např. slova: nese, poleno, tam, lán, sen, nos, les, pes...apod. a také věty: Alena nese síto. Ota má Alana. Alan je pes. Také můžete nechat děti přepsat slova ze Slabikáře, např. str. 31 cv. žlutý balonek, apod. MA str. 11, 12/cv.1,3 - trénujeme počítání zpaměti 10+3, 3+10 apod., tedy počítání do 20 bez přechodu

5.2. CJ - slabíkář do str. 41, vložit R,r + slabiky, skládat ze slabik věty ze slabikáře, PíS3 - dnes jsme rozdali (zastavte se pro ni ve škole)

MA do str. 11 po cv. 1

PRV str. 39 celá, opakovat si lidské tělo, projít si opakování na str. 40, naučit se čísla 150,158,156,155,112 a co znamenají!

19.1. opakování, Písanka 2, str. 30 (1-6 řádek)

18.1. SL str. 32, MA dokončit 2. díl (děti dostaly 3.díl - obalit), Písanka str. 27,28

17.1. SL str. 31, MA str. 31, Písanka str. 25,26, PRV - vycházka (opakování ptáci, volně žijící zvířata, pokusy se sněhem)

16.1. SL str. 29, 30, MA str. 30, Písanka str. 23

15.1. Sl str. 28, Ma do str. 29, Písanka str. 22, PRV str. 35

11.1 Ma str. 26, Sl str. 26, Písanka str. 20 + opisy písmen, slabik, slov i jednoduchých vět : m, l, p...se, my, ló...maso, Pepa, teta....Pepa jí maso., apod.

10.1. Ma str. 26, Sl str. 24, 25 Prvouka str. 34, Písanka do str. 19

8.1. MA do str. 24, Sl do str. 23, Písanka do str. 16, Prv do str. 33

6.12. SL do str.13, Pís 2 str.1, MA 2 do str.15, PRV téma Vánoce

20.11. ŽA str. 42, Písanka str. do str. 9, PRVouka do str. 26, Moje počítání do str. 7, MA 2 do str. 3

19.10. PPsaní str. 38, ŽA str. 33 cv.1, MA str. 23

13.10. ŽA opakování písmen, slabik. MA str. 20 celá kromě slovních úloh - trénujeme s názorem (skládáme příklady z kouzelných fazolek - sušené fazole, můžou být víčka, korálky, cokoliv). HV - písnička To je zlaté posvícení. AJ 2.lekce What´s this...It´s...a (pencil)....školní potřeby.

12.10. ŽA opakování písmen, slabik. MA str. 20 - dominové karty. PPsaní str. 34. PČíslic - "5"

11.10. ŽA str. 29 cv.1 + vymýšlet slova začínající na písmeno S + rozkládat na slabiky, určovat první slabiku + diktát písmen, slabik, apod. MA str. 19, PPsaní str. 33, PRV str. 18 (dokázat určit co je ovoce a zelenina)

10.10. ŽA str. 27, 28, MA str. 18, PPsaní - str. 33, doporučuji psát nejříve na papír-mazací tabulku

7.10. ŽA str. 26, MA str. 17, PRV str. 16,17

6.10. ZA opakování čtení slabik, skládání a čtení řady z písmen, slabik, MA nacvik číslice 4. na mazaci tabulku a pak na str. 17. V AJ jsme zopakovali a dokoncili lekci 1, stihli jsme se seznámit se slovní zásobou z lekce 2.

5.10. ZA str. 24,25 opakování - čtení slabik, apod. První psaní str. 29,30. MA str. 16 - pouze úvod, Napiš a vypočítej příklady  a Porovnej, dále opakování sčítání do 3 s názorem. 

4.10. ŽA str. 24,25. První psaní str.27,28. MA str. 15. PRV str. 14,15 - znát rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem.

2.10. MA str. 13 dokresli, str. 14 piš číslici 3 a doplň čísla + trénujeme čtení číslic, porovnáváme s kartičkami, tečkami, apod.

         ČJ str. 22 úkol 1-4

         PRV str. 12, 13

3.10. MA str. 14. ČJ do str. 23, MP str.25,26 + číslice 3 kromě posledních dvou řádků