Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOMÁCÍ ÚKOLY

20.2. SL 47, CJ D ze slabikare prepsat vety v cervene ohradce, MA učebnice 15/2

19.2. SL str. 47, au ou, MA domácí str. 12/cv.4, PRV - povídat si o tom, jaké povolání mají rodiče, prarodiče, tetičky, strýčkové, apod.

9.2. Opakování na jarní prázdniny - čtení ze slabikáře, psaní slov a vět ze slabikáře, trénovat počítání zpaměti (zelené tabulky v učebnici matematiky), vyhledávání a počítání příkladů na číselné ose, číselná řada 0-20 tam i zpět

8.2. SL str. 44,45, Písanka3 str. 5

7.2. SL str. 42,43, rodiče podepíší známky v ZK a v CJ školním

6.2. Pís3 str. 1

5.2. SL str. 41 po žlutý balonek, vystřihnout R,r + slabiky, MA str. 10 - vypočítat do domácího sešitu zelenou tabulku, PRV str. 39 celá

31.1. Písanka str. 39, Sl str. 40

30.1. Sl str. 39, Ma  str.8

29.1. Sl str. 38, písmenko Š, š + slabiky, Pís2 str. 35 dokončit

23.1. SL str. 34, MA - PL odevzdej v pátek

22.1. SL str. 33, MA3 str. 3/cv.1

19.1. AJ - skupinka p.uč. Rojíčkové - vystřihnout bingo karty , podepsat jménem a číslicí 2 viz. bingo 1, děkuji

18.1. SL str. 32, Písanka 2 - stránka označená červeným puntíkem (opis a přepis slov - opiš slovo pouze jednou), vložit do desek D,d + slabiky!

17.1. PL - čtení (úkoly na konci listu), MA str. 31/ cv. 5

16.1. CJ Domácí přepsat ze slabikáře slova str. 29 - oranžový žebřík, SL str. 29, 30

15.1. Ma str. 28/cv. 3, SL 28

11.1. PL z matematiky, SL str. 25,26,27

10.1. Moje počítání str.24 celá, Sl str. 25, 26, doplnit do desek písmenko Z,z + slabiky

9.1. Sl str 23,24 Pís2 str.17 - dopsat celou stranu

8.1. Sl str, 23 barevné žebříky 10x, MA str. 22/ cv. 7

5.1. Sl str. 22

4.1. Písanka 2 str. 13 celá strana (obtáhni a jednou napiš)

3.1. Moje počítání str. 22/cv. 3 dokončit, Sl opakování stran 18-21, vložit písmenko V, v + slabiky

20.12. Ctecí list 

19.12. MA Domácí str. 21/cv.5 zelená tabulka, SL str. 20 + opakování předešlých stran

18.12. CJ Domácí - řádky s písmenem "t", Sl str. 19, 20

15.12. PIS celá stránka, každý řádek napsat pouze jednou

14.12. Ma str.17/7, Sl str 18, N,n + slab.

12.12. SL  str. 17, PL z matematiky (číselné řady, porovnávání)

11.12. Sl str. 16 - kromě úkolu 4,5 , PÍS str. 3 - pouze obtáhnout a 1x opsat :)

7.12. SL str. 14,15 + Y,y - úkol je ze čtení na str. 15, krásně se naučit číst věty a popsat obrázek

7..12. MA Domácí - uč. str.15/cv.3 zelená tabulka, SL str. 12,13

5.12. CJ Domácí , Slabikář 10,11 + J, j a slabiky

30.11. MA uč. přepsat příklady ze zelené tabulky do sešitu MA D

29.11. PRV - báseň o Mikuláši

28.11. Sl str. 8, Písanka - úkol označený červeným puntíkem (dopsat do konce stránky)

27.11. T, t + slabiky, MA uč. str. 12/cv.2

23.11. Sl str. 6, Písanka str. 19, MA str. 11/cv.3

22.11. Sl str. 5, ČJ D

21.11. PL MA - šašek, SL str. 4

20.11. PL - čtení + kroužkování písmenek v rybníčku, CJ Domácí - 4 řádky

16.11. PL (cíl je procvičit ctení, držte se instrukcí - pozor na predrikavani pismen, cílem je vázané čtení)

15.11. ZA str. 46 (čtení slov), MA Domácí (opsat a vypočítat z uč. označený obdélník s příklady str. 8)

14.11. ZA str. 46 (barevné housenky) + čtecí listy 13,14 (opakování písmenka I,i + slabik)

13.11. ZA str. 45 (čtecí listy 13,14 - dostanou děti až zítra), ČJ Domácí - 5 řádků)

7.11. čtecí list č. 12+5, ČJ Domácí (e, é, l, m)

6.11. čtecí list č. 11, Písanka, str. 7 - dva poslední řádky, vystříhnou I,i,í a založit do desek. PRV - na středu si přínést svou nejoblíbenější hračku.

2.11. čtecí list č. 10, Ma Domácí - opsat a vypočítat zelenou tabulku z učebnice str. 31

1.11. ŽA str. 37, písmenko U,u. Písanka 1 str. 5 - 2 řádky

31.10. ŽA str. 36

25.10. Moje počítání 1 str. 2,3. Opakovat si písmenka, slabiky v ŽA. Nácvik číslice 6 na PL - ostatní číslice si již děti mohou obtahovat prstíkem. 

24.10. Čtecí list c.9, vystříhat P,p. MA Domácí přepsat a vypočítat z učebnice zelený obdélník s příklady - pruhovana podložka dětem pomůže psát příklady pod sebe. Kde je vidět čára, tam se píše číslice, do mezery pak znaménko +,-, =. Držím palce ☺.

23.10. ČJ Domácí 4 řádky předepsaných cviků, tj. 2x dolní zátrh, 2x šikmá čára + dolní zátrh, ŽA str. 33 fialový balónek - čtení vět

19.10. Čtecí list č.8, CJ Domácí - dokončit stránku (4 řádky prohnutých čar zdola nahoru)

18.10. ŽA str. 32 , MA str. 22 znázorni a vypočítej

17.10. Čtecí list č.7, PPsaní - dokončit str. 36, PL - ptáčci vyzobali puntíky

16.10. Čtecí list c.6, CJ Školní 2 řádky šikmé čáry(odshora dolů), kdo nestihl MA Školní, dodělat nalepene cvičení, PRV na středu, viz. učebnice, vystříhat O, o krátká i dlouhá

13.10. čtení písmen a slabik z pracovního listu, trénovat básničku viz.složka BÁSNIČKY na příští středu, anglická slovíčka a fráze z lekce 1 a 2 na příští pátek

12.10. PPsaní číslice 5, 2 poslední řáky. PL č.5 - čtení slabik: čteme zvlášt M A, potom dohromady MA, tam kde je dlouhá samohláska přeháníme. "BEZ ZNALOSTI PÍSMEN SE DĚTI ČÍST SLABIKY NENAUČÍ"

11.10. MA str. 19 - slovní úloha zebry, ŽA čtení slabik na hrnečcích str.29 (nestihla jsem zapsat do notýsků)

10.10. MA Domácí - 2 řádky číslice 3,4

9.10. ŽA str. 26 - vymaluj všechna políčka se S,s. PRV - str. 16 cv. 2

5.10. MA Domácí - 2 předepsané řádky s číslicí 2. ŽA str. 25 čtěte slabiky na knihách

4.10. První psaní číslic - 2 řádky číslice 3. Písmenko S, s + slabiky. ŽA str. 24,25 - zde úkol označený červeným puntíkem - je nutné, aby si děti při čtení slabik obloučkovaly tužkou.

3.10. pracovní list - spočítej, nakresli správný počet teček. Písmenko E,e,é. ŽA str. 23 - projít doma znovu.

2.10. sešit MA Domácí - 2 předepsané řádky s číslicí 1 (stejně jako v sešitě MA Školní - prosím obalte dětem sešity

27.9. Pracovní list, dva řádky číslice 2 (jen po zátrh). Omlouvám se, v úterý jsem nestihla uveřejnit)

26.9.MA str. 13/cv. Doplň čísla, dokresli obrázky. ŽA: projděte s dětmi znovu str.19, zeptejte se, co jsme dělali. Vystřihněte L,l + slabiky.

25.9. Pracovní list - poslední cvičení na stránce (rozlož slovo na slabiky a zaznamenej počet slabik - puntík=krátká slabika, čárka=dlouhá slabika)

22.9. Vlozit do desek na písmena slabiky začínající na písmeno M

21.9. PL - jeden řádek "1" označený puntíkem a zátrhem, vložit do desek písmenko A,a (krátké, dlouhé)

20.9. MA str.11 do každého řádku namaluj náležitý počet kytiček

19.9. ŽA str.14, PRAC.LIST - psaní číslice jedna (důležité je psát zleva doprava jedním tahem)

18.9. PRACOVNÍ LIST, přinést M,m (zapsáno v notýsku - podepište!)

14.9. NAUČIT SE VYPRÁVĚT POHÁDKU O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE (dbejte, aby děti mluvily ve větách a nahlas)

13.9. MOJE PRVNÍ PSANÍ - stránka označená červeným puntíkem

11.9.-15.9. GRAFOMOTORICKÉ CVIKY (každý den si vyber pracovní list a postupuj takto: 1.ve stoje obtáhni několikrát prstíkem 2. ve stoje obtáhni několikrát barevnou pastelkou 3. podepiš se svým jménem 4. můžeš/nemusíš obrázek vybarvit) !!!pozor, ať držíš pastelku ve špetce viz žákovská knížka - obrázek!!!)

7.9. DOKRESLI OBRÁZEK, podepiš se - úkol děti odevzdají v pátek 8.9.

5.9. HLEDEJ STEJNÝ OBRÁZEK V ŘÁDKU - stejné obrázky vybarvi, vlevo nahoře se podepiš)4.9. OMALOVÁNKA (co nejlépe vybarvi a podepiš se vlevo nahoře)

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA