Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOMÁCÍ ÚKOLY

23.11. Sl str. 6, Písanka str. 19, MA str. 11/cv.3

22.11. Sl str. 5, ČJ D

21.11. PL MA - šašek, SL str. 4

20.11. PL - čtení + kroužkování písmenek v rybníčku, CJ Domácí - 4 řádky

16.11. PL (cíl je procvičit ctení, držte se instrukcí - pozor na predrikavani pismen, cílem je vázané čtení)

15.11. ZA str. 46 (čtení slov), MA Domácí (opsat a vypočítat z uč. označený obdélník s příklady str. 8)

14.11. ZA str. 46 (barevné housenky) + čtecí listy 13,14 (opakování písmenka I,i + slabik)

13.11. ZA str. 45 (čtecí listy 13,14 - dostanou děti až zítra), ČJ Domácí - 5 řádků)

7.11. čtecí list č. 12+5, ČJ Domácí (e, é, l, m)

6.11. čtecí list č. 11, Písanka, str. 7 - dva poslední řádky, vystříhnou I,i,í a založit do desek. PRV - na středu si přínést svou nejoblíbenější hračku.

2.11. čtecí list č. 10, Ma Domácí - opsat a vypočítat zelenou tabulku z učebnice str. 31

1.11. ŽA str. 37, písmenko U,u. Písanka 1 str. 5 - 2 řádky

31.10. ŽA str. 36

25.10. Moje počítání 1 str. 2,3. Opakovat si písmenka, slabiky v ŽA. Nácvik číslice 6 na PL - ostatní číslice si již děti mohou obtahovat prstíkem. 

24.10. Čtecí list c.9, vystříhat P,p. MA Domácí přepsat a vypočítat z učebnice zelený obdélník s příklady - pruhovana podložka dětem pomůže psát příklady pod sebe. Kde je vidět čára, tam se píše číslice, do mezery pak znaménko +,-, =. Držím palce ☺.

23.10. ČJ Domácí 4 řádky předepsaných cviků, tj. 2x dolní zátrh, 2x šikmá čára + dolní zátrh, ŽA str. 33 fialový balónek - čtení vět

19.10. Čtecí list č.8, CJ Domácí - dokončit stránku (4 řádky prohnutých čar zdola nahoru)

18.10. ŽA str. 32 , MA str. 22 znázorni a vypočítej

17.10. Čtecí list č.7, PPsaní - dokončit str. 36, PL - ptáčci vyzobali puntíky

16.10. Čtecí list c.6, CJ Školní 2 řádky šikmé čáry(odshora dolů), kdo nestihl MA Školní, dodělat nalepene cvičení, PRV na středu, viz. učebnice, vystříhat O, o krátká i dlouhá

13.10. čtení písmen a slabik z pracovního listu, trénovat básničku viz.složka BÁSNIČKY na příští středu, anglická slovíčka a fráze z lekce 1 a 2 na příští pátek

12.10. PPsaní číslice 5, 2 poslední řáky. PL č.5 - čtení slabik: čteme zvlášt M A, potom dohromady MA, tam kde je dlouhá samohláska přeháníme. "BEZ ZNALOSTI PÍSMEN SE DĚTI ČÍST SLABIKY NENAUČÍ"

11.10. MA str. 19 - slovní úloha zebry, ŽA čtení slabik na hrnečcích str.29 (nestihla jsem zapsat do notýsků)

10.10. MA Domácí - 2 řádky číslice 3,4

9.10. ŽA str. 26 - vymaluj všechna políčka se S,s. PRV - str. 16 cv. 2

5.10. MA Domácí - 2 předepsané řádky s číslicí 2. ŽA str. 25 čtěte slabiky na knihách

4.10. První psaní číslic - 2 řádky číslice 3. Písmenko S, s + slabiky. ŽA str. 24,25 - zde úkol označený červeným puntíkem - je nutné, aby si děti při čtení slabik obloučkovaly tužkou.

3.10. pracovní list - spočítej, nakresli správný počet teček. Písmenko E,e,é. ŽA str. 23 - projít doma znovu.

2.10. sešit MA Domácí - 2 předepsané řádky s číslicí 1 (stejně jako v sešitě MA Školní - prosím obalte dětem sešity

27.9. Pracovní list, dva řádky číslice 2 (jen po zátrh). Omlouvám se, v úterý jsem nestihla uveřejnit)

26.9.MA str. 13/cv. Doplň čísla, dokresli obrázky. ŽA: projděte s dětmi znovu str.19, zeptejte se, co jsme dělali. Vystřihněte L,l + slabiky.

25.9. Pracovní list - poslední cvičení na stránce (rozlož slovo na slabiky a zaznamenej počet slabik - puntík=krátká slabika, čárka=dlouhá slabika)

22.9. Vlozit do desek na písmena slabiky začínající na písmeno M

21.9. PL - jeden řádek "1" označený puntíkem a zátrhem, vložit do desek písmenko A,a (krátké, dlouhé)

20.9. MA str.11 do každého řádku namaluj náležitý počet kytiček

19.9. ŽA str.14, PRAC.LIST - psaní číslice jedna (důležité je psát zleva doprava jedním tahem)

18.9. PRACOVNÍ LIST, přinést M,m (zapsáno v notýsku - podepište!)

14.9. NAUČIT SE VYPRÁVĚT POHÁDKU O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE (dbejte, aby děti mluvily ve větách a nahlas)

13.9. MOJE PRVNÍ PSANÍ - stránka označená červeným puntíkem

11.9.-15.9. GRAFOMOTORICKÉ CVIKY (každý den si vyber pracovní list a postupuj takto: 1.ve stoje obtáhni několikrát prstíkem 2. ve stoje obtáhni několikrát barevnou pastelkou 3. podepiš se svým jménem 4. můžeš/nemusíš obrázek vybarvit) !!!pozor, ať držíš pastelku ve špetce viz žákovská knížka - obrázek!!!)

7.9. DOKRESLI OBRÁZEK, podepiš se - úkol děti odevzdají v pátek 8.9.

5.9. HLEDEJ STEJNÝ OBRÁZEK V ŘÁDKU - stejné obrázky vybarvi, vlevo nahoře se podepiš)4.9. OMALOVÁNKA (co nejlépe vybarvi a podepiš se vlevo nahoře)

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA