Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.B

8. 9. 2017

SLOVNÍČEK KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH:

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/slovnicky?cc=cz&selLanguage=cs#HappyHouse

PLÁN
MĚSÍC TÉMA KOMPETENCE VÝSTUPY

ZÁŘÍ

 

- seznámení s hlavními postavami Happy House

- představení se

- pozdravy

- poděkování

- písničky, hry

- základní slovní zásoba

- pozdraví, představí se a rozloučí se

- reaguje na základní pokyny učitele

 

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

ŘÍJEN

 

- Kdo je to?

- základní povely, pochvaly

- rodina

- školní potřeby

- základní slovní zásoba

- Halloween

- písničky, hry

- pozdraví a osloví učitele

- poprosí a poděkuje

- pojmenuje členy rodiny z učebnice

- pojmenuje školní předměty

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

LISTOPAD

 

- Co je to? Kolik?

- číslovky 1-10

- školní potřeby

- základní slovní zásoba

- písničky, hry

- pojmenuje školní potřeby

- počítá do 10

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

PROSINEC

 

- Vánoce (základní slovní zásoba, vánoční koledy, pracovní listy)

- barvy a tvary

- hračky

- hry

- dokáže říct vlastními slovy rozdíl mezi slavením Vánoc v Česku a Anglii

- pojmenuje základní barvy, řekne barvu předmětu

- pojmenuje hračky

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

LEDEN

 

- převlékání

- mé oblíbené věci ve spojení s barvou

- písně, hry

- pojmenuje oblečení

- pojmenuje barvu oblečení

- zapojí se do zpěvu písní, her

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

ÚNOR

- narozeniny (Já mám.)

- jednoduché otázky (Je to?)

- hry, písničky

- pojmenuje předměty související s oslavou narozenin

- umí říct větu:

"I am...seven. (Je mi sedm.)

- umí jednoduchou otázku:

"It is...a cake?"

(Je to dort?)

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

BŘEZEN

 

- Velikonoce (základní slovní zásoba)

- koupání (umím, dokážu), jednoduše popíše teplotu

- Pexeso, písničky, hry

- pojmenuje předměty denní hygieny, popíše jednoduše teplotu (warm, cold, hot...It is ...)

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

DUBEN

 

- zvířátka (základní slovní zásoba)

- předložky v, na

- jednoduchá otázka "Máš rád?"

- domácí mazlíček

- pojmenuje zvířátka

- umí se zeptat:

"Do you like a ...?"

(Máš rád...?), odpoví:

"Yes, I can..No, I can´t.

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

KVĚTEN

 

Procvičování:

- opakování učiva

- soutěže

- písničky

- hry

- pohádka

- příběh

- piknik (výuka venku)

- aktivně se zapojuje do opakování a procvičování

- aktivně užívá základní slovní zásobu

- aktivně pojmenuje předměty

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

ČERVEN

 

Procvičování:

- opakování učiva

- soutěže

- písničky

- hry

- pohádka

- příběh

- piknik (výuka venku)

- aktivně se zapojuje do opakování a procvičování

- aktivně užívá základní slovní zásobu

- aktivně pojmenuje předměty

- rozumí jednoduchým otázkám a pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal